Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HICD5
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISU0
Правен аспект Организационен аспект Семантичен аспект Технически аспект – приложения Технически аспект - инфраструктура Гледни точки

Технически аспект – приложения

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Изглед Технически аспект – приложения

Кликнете върху изображението, за да се отвори в цял размер в нов прозорец

Техническият аспект на приложенията съдържа най-важните градивни елементи на архитектурата на приложенията.

В техническия аспект на приложенията се включват градивни блокове, които представляват софтуерни компоненти и софтуерни приложения, които подпомагат постигането на оперативна съвместимост.

Кликнете върху таблицата, за да се отвори в нов прозорец списък с елементите

Таблица елементи