Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DSP6
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DS57

Основен речник на доказателствата и критериите (Core Evidence and Criterion Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на доказателствата и критериите описва принципите и средствата, които частно лице трябва да изпълни, за да отговаря на дадени условия или да бъде квалифицирано да извършва обществени услуги. Критерият (Criterion) е правило или принцип, който се използва за преценка, оценка или тестване на нещо. Доказателството (Evidence) е средството, чрез което даден критерий може да бъде доказан. 
При анализа е използвана версия 1.0.0 .
 

Core Evidence and Criterion Vocabulary