Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0D064
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D0M5
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на физическо лице (Core Person Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на физическо лице представя минимален набор от класове и свойства за описване на физическо лице, т.е. самия индивид, без да засяга всяка роля, която може да изпълнява в обществото или отношенията, които има с други хора, организации или собственост; всички от които допринасят значително за по-широката концепция за идентичност.
При анализа е използвана версия 2.0.0 .
 

Core Person Vocabulary