Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M12B0
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ8I0

Joinup

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Interoperable Uurope logo

Интероперативна Европа е инициатива на Европейската комисия за засилване на интеропартивната политика в публичния сектор и дигитализирането на публичните услуги. 

 

Jooinup logo

Joinup e платформа, създадена от Европейската комисия за осъществяване на сътрудничество между публичната администрация, бизнеса и гражданите чрез споделяне и повторно използване на ИТ решения и добри практики. Платформата дава възможност за улесняване на комуникацията и сътрудничеството по ИТ проекти между страните-членик на Европейския съюз.

 

Платформата съдържа хиляди новини, дискусии и оперативно-съвместими решения, които могат да бъдат достъпвани и използвани свободно. Платформата е вирутално място сътрудничество при разработването на ИТ решения за публичната администрация. 

 

Някои от общностните групи са: