Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5MH4G2
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ8S2
Правен аспект Организационен аспект Семантичен аспект Технически аспект – приложения Технически аспект - инфраструктура Гледни точки

Правен аспект

Дата на публикуване: 01.09.2022
Последна актуализация: 22.11.2022

Изглед Правен аспект

Кликнете върху изображението, за да се отвори в цял размер в нов прозорец

Правният аспект моделира най-съществените фактори за разработване на публичната политика и инструменти за нейната реализация, които следва да бъдат взети в предвид, за да се постигне проектирането и реализацията на оперативно съвместими електронни административни услуги „от край до край“.

В правния аспект се избират градивни блокове от РАОС, които са свързани с постигането на оперативна съвместимост за конкретното решение, т.е. те са релевантни, приложими към решението. Следва да се добавят и специфични за решението градивни блокове (ABB или SBB) като общи или специални законови и подзаконови нормативни актове, стратегически документи, регламенти и решения от европейското законодателство и др.

Кликнете върху таблицата, за да се отвори в нов прозорец списък с елементите

Таблица елементи