Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0D2N4
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D2F5
Страница "Шаблон" Страница „Типове“ Страница "Връзки" Oписание на информационните обекти

Страница "Връзки"

Дата на публикуване: 09.10.2022
Последна актуализация: 09.10.2022

Дефинирани са следните връзки между информационните обекти:


•    връзките „one-to-one“ (или „едно-към-едно“) между типовете се описват с нов информационен тип име, името на връзката, и две задължителни полета с типове, съответно типовете от връзката, където имената на полета са етикетите на връзката. Всяко от полета е задължително и уникално. Този тип връзки се срещат рядко.


•    връзките „many-to-many“ (или „много-към-много“) между типове са често срещани и се описват с нов информационен тип с име, името на връзката и две задължителни полета с типове, съответно типовете от връзката, където имената на полета са етикетите на връзката. Задължителните полета, както и комбинация от полета е уникална.


•    връзките „one-to-many“ (или „едно-към-много“) и „many-to-one“ (или „много-към-едно“) са често срещани и са две различни имена за едно и също нещо, т.е този тип връзки са симетрични. Популярни имена за едно-към-много са master-detail, parent-children и други. Връзките много-към-едно се описват, като в информационния обект „дете“ се добави само поле с тип информационния обект „баща“. Името на полето етикет от страната на „детето“ и ако е необходимо, в скоби, другият етикет.


•    is-a – Връзка родител-дете. При този тип връзка, се показва от кои информационни обекти (с префикс „#“), настоящият обект взема пряко или транзитивно полета. Очаква се, че пряко или транзитивно един информационен тип не може да вземе полета от себе си.