Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0D247
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D2C6
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник за оценка (Core Assessment Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Дефинира какво е „Оценка“ на „активи“ и как да се извърши оценката въз основа на „Критерии“. Това е речник, независим от домейна, което означава, че може да се използва за оценка на всякакъв вид активи.


Включва и дефинира основните елементи, участващи в оценката на даден актив, независимо от това какъв е активът. Чрез повторно използване на други речници и дефиниране на модел на данни за многократна употреба и разширяване, той може да улесни обмена на информация между агентите (Agents).


Позволява да се структурират данните и да се даде възможност за оперативна съвместимост на оценките за „всичко“, което може да се изисква чрез критерии и доказателства.


При анализа е използвана версия 1.0.0 .
 

Core Assessment Vocabulary