Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HIC14
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISE1
Правен аспект Организационен аспект Семантичен аспект Технически аспект – приложения Технически аспект - инфраструктура Гледни точки

Организационен аспект

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Изглед Организационен аспект

 

Кликнете върху изображението, за да се отвори в цял размер в нов прозорец

Организационният аспект моделира най-важните градивни елементи на архитектурата от организационна гледна точка, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането и реализацията на оперативно съвместими електронни административни услуги.

В организационния аспект се документират изисквания, свързани с актьорите, които участват в заявяването или предоставянето на административни услуги. Тези актьори могат да са граждани, организации или администрации. При предоставянето на административни услуги може да има приложими споразумения за оперативна съвместимост между администрациите, които следва да се посочат като градивни блокове.

Кликнете върху таблицата, за да се отвори в нов прозорец списък с елементите

Таблица елементи