Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DSD7
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DS36
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на публична организация (Core Public Organisation Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на публичните организации описва публичните организации с връзки към описания на обществени услуги, членове на персонала или други ресурси, като съответното законодателство, политики и юрисдикция в Европейския съюз. 
При анализа е използвана версия 2.0.0 .
 

Core Public Organisation Vocabulary