Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3I27
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P050B1

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги представя основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление.

Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях.

 

►към модела