Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1661
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P050B3
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 25.11.2022

Съгласно закона за електронно управление (чл.7в) Държавна агенция "Електронно управление" изгражда и поддържа Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), където те са представени по достъпен начин.

 

Всеки доставчик на електронни административни услуги предоставя подробна информация  и поддържа актуално съдържанието им в портала.

 

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира безплатна услуга за федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на Държавна агенция "Електронно управление“, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден.

 

► Към Единен портал за достъп до електронни административни услуги