Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0D2G6
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D287
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на стандарти и спецификации (Core Standards and Specifications Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на стандартите и спецификациите се използва за обмен на информация, свързана със стандарти и спецификации между софтуерни решения, както и за описанието на самите тях, като EIRA, CPSV, IMAPS, наред с други спецификации. CSSV е ключовият елемент за разработването на EIRA Библиотеката на спецификациите за оперативна съвместимост (ELIS) . 

При анализа е използвана версия 1.2.0 .

Core Standards and Specifications Vocabulary