Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DSN7
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DSV6
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение (Core Public Service Vocabulary Application Profile) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на обществените услуги – Профил на приложение (CPSV-AP) е спецификация на данни за многократна употреба и разширяване, използвана за хармонизиране на начина, по който обществените услуги са описани в машинно четим формат. CPSV-AP улавя основни характеристики на обществена услуга, като име, описание, компетентна публична организация, продукция и т.н. В резултат, публичните администрации и доставчиците на услуги могат да използват този подход, за да опишат своите услуги и да гарантират общ модел на ниво домейн, както и гранична оперативна съвместимост – на европейско, национално и местно ниво.


CPSV-AP включва броя елементи в даден информационен обект и типа данни на полетата, като същевременно указва задължителни и незадължителни елементи, които да се използват. Според последната версия (2.0.0), само 2 информационни обекта (класа) са задължителни – Public Service и Public Organization, а останалите класове са незадължителни. Минималната реализация на CPSV-AP предоставя най-малко информация за задължителните свойства (полета) на задължителните класове (информационни обекти). Възможно е незадължителните класове да имат задължителни полета, за които трябва да се предостави информация, в случай, че конкретният клас се използва в описанието на обществени услуги и бизнес събития.


При анализа е използвана версия 2.2.1 .
 

Core Public Service Vocabulary Application Profile