Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DCE1
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DCH2
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на юридическо лице (Core Business Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на юридическо лице предоставя минимален набор от класове и свойства за описание на юридически лица, тоест търговски организации, които са официално регистрирани в съответния орган и могат да бъдат открити в бизнес регистрите. Това изключва едноличните търговци, виртуалните организации и други видове „Agents“, които могат да правят бизнес.

При анализа е използвана версия 2.0.0 .
 

Core Business Vocabulary