Z6_PPGAHG800PUHF0646RH9BA0PS0
Z7_PPGAHG800PUHF0646RH9BA0P21

Контакти

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 25.11.2022

 

Административно обслужване
Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000
Телефон:  +359 (2) 949 20 40
Е-mail: Mail@egov.government.bg

 

Пресцентър
Телефон:  +359 (2) 949 22 54
Е-mail: press@egov.government.bg

 

Помощен контактен център
Телефон: 0700 20341
E-mail: help@e-gov.bg