Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HICP6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISE3
Правен аспект Организационен аспект Семантичен аспект Технически аспект – приложения Технически аспект - инфраструктура Гледни точки

Семантичен аспект

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Изглед Семантичен аспект

Кликнете върху изображението, за да се отвори в цял размер в нов прозорец

Семантичният аспект моделира най-важните градивни елементи на архитектурата от семантична гледна точка, които трябва да бъдат взети предвид, при проектирането и реализацията на оперативно съвместими електронни административни услуги „от край до край“.

В семантичния изглед участват градивни блокове, които подпомагат семантичната оперативна съвместимост при обмена на данни между администрациите, бизнеса и гражданите.

Кликнете върху таблицата, за да се отвори в нов прозорец списък с елементите

Таблица елементи